تابلو شب نما

جنس این گونه تابلوها یک نوع برچسب شب نما میباشد که در شب دارای درخشندگی خاص میباشد این گونه تابلو ها بیشتر در ساختمان ها و در پاساژها و در مجتمع های عمومی جهت نشان دادن واحد خاص و طبقات -راهروها و علائم اختصاری به صورت مشخص نصب میشوند.

فهرست
تماس با مدیریت