مارک یا پلاک

مارک یا پلاک در سایزهای گوناگون و اشکال مختلف و بار کاربردهای متفاوت تولید میشوند.

ممکن است حاوی اسم دستگاه یا اطلاعات و مدل دستگاه یا نام یک برند بر روی تولیدات ساخته بشوند.

انواع تولیدات با جنس های مختلف : آلومینیوم،استیل،برنج،برنز یا پلاستیک ،کروم و یا جنسهای دیگر بر حسب نیاز و سفارش مشتری تولید میشوند.

 

فهرست
تماس با مدیریت