پلاک تک

این گونه پلاک ها بیشتر در صنعت نفت گاز پتروشیمی و پالایشگاهها و کارخانجات کاربرد دارد به این صورت که بر روی کابلها شماره سریال زده میشود که مشخص شود این کابل برای کدام قسمت کارخانه یا پروژه هست تا در مواقع ضروری راحتر مشکل را پیدا کنند و در رفع آن بکوشند.

فهرست
تماس با مدیریت