پلاک سر رسید

پلاک سر رسید

پلاک سر رسید پلاک هایی هستن که محدودیت تولید و سفارش ندارند و میتوان از 100 عدد تا 10000 عدد از آن را تولید کرد.

بیشترین کاربرد آنها بعنوان تبلیغات بر روی سررسیدها میباشد که دارای چسب و بصورت لیزری صورت میگیرد.

فهرست
تماس با مدیریت