پلاک تک

این گونه پلاک ها بیشتر در صنعت نفت گاز پتروشیمی و پالایشگاهها و کارخانجات کاربرد دارد به این صورت که بر روی کابلها شماره سریال زده میشود که مشخص شود…
فهرست
تماس با مدیریت